Dagmara Torbus

ul. Sikorskiego 20
(wejście z boku restauracji Chicago, dawna Żyrafa i Tagine)
42-400 Zawiercie
☎ 32 6700134
☎ 602 399 872

e-mail: dagmara.torbus@notariusz-zawiercie.eu

Godziny pracy:

 • pn. 9.00 – 18.00
 • wt. – czw.: 9.00 – 17.00
 • pt.: 9.00 – 16.00
 • inne terminy i godziny
  po wcześniejszym uzgodnieniu

 

ul. Sikorskiego 20
(nad oddziałem BOŚ, w budynku gdzie jest restauracja Chicago, dawna Żyrafa i Tagine)
42-400 Zawiercie
☎ 32 6700134  ☎ 602 399 872
e-mail: dagmara.torbus@notariusz-zawiercie.eu

Godziny pracy:

 • pn. 9.00 – 18.00
 • wt. – czw.: 9.00 – 17.00
 • pt.: 9.00 – 16.00
 • inne terminy i godziny
  po wcześniejszym uzgodnieniu

Notariusz Zawiercie

Notariusz Zawiercie

Notariusz Dagmara Torbus dokonuje czynności  zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zapewniając profesjonalizm i rzetelność.  W kancelarii zatrudnieni są wykwalifikowani pracownicy, z długoletnim doświadczeniem, gotowi udzielić wszelkich informacji. Dokonuje czynności notarialnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (j.t. Dz.U. z 2014 roku, poz.164), tj.:

1)  sporządza akty notarialne;

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

2)  sporządza poświadczenia;

3)  doręcza oświadczenia;

4)  spisuje protokoły;

5)  sporządza protesty weksli i czeków;

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7)  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8)  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

9)  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz Dagmara Torbus udziela bezpłatnie szczegółowych informacji dotyczących czynności notarialnych. Poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonywane są na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy. Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz Dagmara Torbus prowadzi swoją Kancelarię Notarialną w Zawierciu przy ul. Sikorskiego 20.

W 2002 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyła aplikację notarialną oraz asesurę notarialną w Zawierciu w kancelarii notarialnej notariusz Krystyny Kliszewskiej-Biały. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami na  Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Politechnice Krakowskiej. Posiada rozległą wiedzę w tym przedmiocie.

Notariusz Powiat Zawierciański

Dodatkowe informacje również oświadczenia, które będą zawarte w akcie notarialnym, zależą od czasu charakteru czynności notarialnej dodatkowo stanu faktycznego danej sprawy. Po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią, rejent wskaże jakie informacje będą konieczne aż do wykazania w akcie notarialnym. Dokumenty aż do przygotowania projektu aktu notarialnego powinno się podarować aż do kancelarii na parę dni wcześniej, w oryginałach względnie w kopiach, osobiście, kurierem, pocztą albo w środku pośrednictwem poczty elektronicznej (skan). Podstawowym narzędziem aż do negocjacje zakresu dokumentów potrzebnych aż do sporządzenia aktu notarialnego jest nowela numeru księgi wieczystej.